Zwarte Gat

 

Het Zwarte Gat was een zeearm in West Zeeuws-Vlaanderen die gelegen was tussen het Eiland van Groede en het eiland van Cadzand. Het Zwarte Gat bestond reeds in de middeleeuwen. Het mondde uit in de Wielingen ter hoogte van de huidige Groedse Duintjes. Aan de zuidzijde ging het over in het Coxysche Gat, dat in verbinding stond met Sluis en het Zwin.

Nadat het eiland Wulpen in 1377 werd overstroomd, verbreedde de geul zich. Doordat tegelijkertijd het Zwin verzandde, wilden de Bruggelingen het Zwarte Gat afdammen, daar ze vermoedden dat dit de bevaarbaarheid van het Zwin ten goede zou komen. In 1418 werd een deel van Wulpen herdijkt en in 1422 werd door de Heer van Moerkerk de Polder van het Zwarte Gat aangelegd, waardoor het Zwarte Gat werd afgesloten.

Het Zwin bleef echter verder verzanden en in 1470 werd besloten om de polder op te offeren, hetgeen in 1474 geschiedde. Dit bracht geen soelaas en men besloot nu het Zwarte Gat opnieuw af te sluiten. Dit had zich echter aanmerkelijk verdiept, en de afsluiting mislukte keer op keer. In 1514 legde men zich bij de onuitvoerbaarheid van de afsluiting neer.

Wel werd het Zwarte Gat afgedamd verder landinwaarts, bij Croxhoeke ten zuiden van Nieuwvliet. Deze dam werd in 1548 weer doorgestoken, maar blijkbaar was de stroming in het Zwarte Gat reeds minder krachtig geworden, want in 1554 werd 88 ha in de Nieuwenhovepolder bedijkt door Gheron en Jacques Adornis.

 

In 1602 werd het gehele noordelijke deel van het Zwarte Gat afgedamd en ingepolderd, en wel door Anselmus Optius Adornis. Dit was de Groote Sint Annapolder, een langgerekte polder van 101 ha. Op een opwas die was ontstaan na de doorsteek van de dam bij Croxhoeke werd het huidige Nieuwvliet gesticht.

 

Ten zuiden van de Groote Sint Annapolder werd niet veel later nog de Kleine Sint Annapolder van 33 ha ingedijkt, welke gelegen was iets ten noorden van de lijn Oostburg-Zuidzande. Deze polder werd in 1653 nog vanuit het zuiden overstroomd, in 1656 heringedijkt. Opnieuw overstroomde de polder in 1682, om in 1698 opnieuw te worden ingedijkt.

 

Wat nog bleef waren de schorren in de monding van het Zwarte Gat. Deze werden in 1623 van de Westerschelde afgesloten en ingepolderd. Dit was de Zwarte Polder. In 1802 verdween deze polder onder water. Een klein deel van 8 ha, de Herdijkte Zwarte Polder, werd in 1803 weer ingedijkt om de Groote Sint Annapolder te beschermen, en het overige deel werd niet meer ingedijkt. Dit deel staat bekend als de Verdronken Zwarte Polder en is tegenwoordig een natuurgebied.

Bron Wikipedia

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Zwarte Gat

Dijken rondom Breskens versterkt

Dijken rondom Breskens: Het Waterschap Scheldestromen begint deze maand met het versterken van de dijken rondom Breskens. Het gaat om drie locaties: de Scheldeveste, het veerplein en het badstrand. De dijken zijn verzwakt door een stijgend zeepeil en de harde wind. Het werk gaat een jaar duren. De kosten worden betaald uit het hoogwaterbeschermingsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Breskens is het derde project van de Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen. Eerder is de kust tussen Nieuwvliet-Groede al versterkt en is de Zwarte Polder herdijkt.

De steenbekleding van de bestaande dijken wordt vervangen om ze te versterken. Waar nodig zullen de dijken ook verhoogd worden. Naast de dijkwerkzaamheden komt er een nieuwe toegangsweg naar het Veerplein en komt er een fietspad naar het nieuw aan te leggen duingebied bij de Scheldeveste.

Napoleon

Naast versteviging van de dijken komt er bij de Scheldeveste een lage betonnen muur op de dijk met tekst en een beeld dat past bij de geschiedenis van het fort Napoleon dat daar vroeger stond.

De komende drie jaar staan Waterdunen en Cadzand-Bad op de planning. Een overzicht van alle kustversterkingen in Zeeland staan op de website www.kustversterkingen.nl.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Reacties staat uit voor Dijken rondom Breskens versterkt

Culturele activiteiten van Johan Hendrik van Dale Stichting

Via deze link komt u terecht bij de culturele activiteiten van de Hendrik van Dale Stichting in West Zeeuws Vlaanderen

Stichting Johan Hendrik van Dale is in 2010 ontstaan uit een fusie van Stichting Johan Hendrik van Dale en Stichting De Raadskelder. De stichting heeft als werkterrein West Zeeuws-Vlaanderen, het gebied dat in grote lijnen samenvalt met de gemeente Sluis. Stichting Johan Hendrik van Dale werkt nauw samen met andere organisaties op het gebied van cultuur, taal, heemkunde, beeldende kunst en muziek. De stichting is statutair ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat giften en schenkingen belastingaftrekbaar zijn, zowel van het inkomen van de schenker als dat van de ontvanger.

Geplaatst in Activiteiten in de regio, Cultuur | Reacties staat uit voor Culturele activiteiten van Johan Hendrik van Dale Stichting

Bibliotheek Oostburg biedt ook toerist gratis Wi-Fi

In de bibliotheken in Terneuzen, Hulst en Oostburg is er een gratis draadloos netwerk (WiFi) beschikbaar. Voor een internetverbinding bent u dus niet meer afhankelijk van de beschikbare pc’s. U kan in de bibliotheek gebruik maken van de WIFI-internetverbinding als u een eigen laptopcomputer, tablet of smartphone naar de bibliotheek meebrengt. Deze nieuwe dienstverlening van de plaatselijke bibliotheken is ook interessant voor o.a. toeristen en huurders van vakantiewoningen.

Naast de ruime openingstijden, de grote collectie boeken, dvd’s en andere materialen heeft u in de bibliotheek nu ook waar en wanneer u wilt ook toegang tot het internet.

Openingstijden in Bibliotheek Oostburg:

maandag    13.30-17.30 uur
dinsdag    13.30-17.30 uur
woensdag    10.00-20.00 uur
vrijdag    10.00-20.00 uur
zaterdag    10.00-12.30 uur

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Bibliotheek Oostburg biedt ook toerist gratis Wi-Fi

Landelijke vergezichten en kwalitatief goede toeristische voorzieningen essentieel voor toekomst regio

Landelijke vergezichten en kwalitatief goede voorzieningen, aldus de VVV-organisaties in een recent artikel van  BNdeStem, blijven essentieel voor de toekomst van het toeristische product in West-Zeeuws-Vlaanderen.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Landelijke vergezichten en kwalitatief goede toeristische voorzieningen essentieel voor toekomst regio

Sluis zoekt naar oplossingen voor het ‘bommenprobleem’ in natuurgebied.

Deze week berichtte de PZC dat het gemeentebestuur van Nieuwvliet -Bad, samen met de rijksoverheid zoekt naar oplossingen voor het zogeheten ‘bommenprobleem’ in het natuurgebied van De Verdronken Zwarte Polder. Wij hopen dat het gemeentebestuur hier voortvarend te werk gaat.

Geplaatst in Media, Nieuws uit de regio | Reacties staat uit voor Sluis zoekt naar oplossingen voor het ‘bommenprobleem’ in natuurgebied.

Dijkversterkingen in Nieuwvliet in beeld

In Zeeuws-Vlaanderen werkt het Waterschap Scheldestromen aan kustversterkingen. Wat daarbij allemaal komt kijken, en wat het voor u betekent wordt duidelijk in dit filmpje. Geinteresseerd in de werkzaamheden? Er is ook een speciale website voor de dijkversterkingen.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Dijkversterkingen in Nieuwvliet in beeld

Gebruik Zwarte Polder niet langer als ‘springlocatie’

Gebruik de Zwarte Polder bij Nieuwvliet-Bad niet langer als springlocatie voor gevonden explosieven. Dat vindt, meldt de PZC, de fractie van Nieuw Gemeentebelang in de gemeente Sluis. De fractie dient eind deze maand tijdens een raadsvergadering een motie met die strekking in. Aanleiding is de vondst van twintig kistjes munitie, afgelopen week. Daardoor is een deel van het strand bij Nieuwvliet de komende maanden afgesloten. Vorig jaar gebeurde dat ook al, toen tijdens de zomervakantie.

Redenen van de vondsten zijn, stelt de fractie, het laten exploderen van elders gevonden explosieven en de herhaaldelijke uitdieping van de watergeul, waardoor erosie oude explosieven blootlegt. Nieuw Gemeentebelang wil dat het Sluise college met betrokken instanties gaat overleggen over een andere springlocatie en over het niet meer uitdiepen van de geul.

Geplaatst in Geschiedenis Nieuwvliet en regio, Media, Nieuwenhovenpolder, Nieuws uit de regio, Uncategorized | Getagged , , | Reacties staat uit voor Gebruik Zwarte Polder niet langer als ‘springlocatie’

PolitieNieuwsbrief over stijgend aantal woninginbraken in met name West-Zeeuws-Vlaanderen


Stand van zaken woninginbraken Zeeuws-Vlaanderen
Gebleken is dat er zowel in december 2010 als tot 29 januari het aantal inbraken bovengemiddeld is. Vooral in West Zeeuws-Vlaanderen hebben we veel te maken met inbraken in vakantiewoningen.

Vanaf september 2010 tot heden zijn er zeker al 100 inbraken in vakantiewoningen geregistreerd. Door de collega’s van het bureau Oostburg wordt zo veel mogelijk, als de personele bezetting het toelaat, gesurveilleerd. Op dit moment is men druk doende om tot een projectmatige aanpak van deze inbraken te komen, maar dat vergt veel capaciteit, planning en goed overleg met gemeente en Openbaar Ministerie. Deze aanpak is er op gericht het gebied in West Zeeuws-Vlaanderen aan te wijzen als een gebied waar wij extra bevoegdheden hebben. Denk hierbij aan preventief fouilleren en onderzoek van voertuigen die in dit gebied op bepaalde tijdstippen worden aangetroffen. Dit om uit te sluiten of te bevestigen dat iemand iets met de inbraken te maken heeft of zou kunnen hebben.

In december 2010 heeft er ook nog een onderzoek plaatsgevonden naar diverse inbraken in Terneuzen waarbij twee verdachten zijn aangehouden. Een derde verdachte staat momenteel nog gesignaleerd. Bij dit onderzoek hebben we gelukkig nog enkele goederen aan de rechtmatige eigenaren kunnen teruggeven. De verdachten zullen op korte termijn voor de rechtbank moeten verschijnen.

Verder werden begin januari 2011 in Koewacht twee personen op heterdaad aangehouden in verband met een woninginbraak. De verdachten zijn ondertussen middels snelrecht bestraft. In Koewacht en Heikant vinden de laatste twee maanden regelmatig inbraken plaats. De aangehouden verdachten konden niet in verband worden gebracht met deze inbraken, dus moeten we rekening houden met meerdere groeperingen. Niet uitgesloten is dat de verdachte(n) uit België afkomstig is. Ik blijf u hierbij oproepen om alert te zijn op hetgeen in uw omgeving gebeurt. Noteer kentekens/signalement als u verdachte voertuigen/personen ziet. Vertrouwt u het echt niet, bel dan 0900-8844 en als u getuige bent van een inbraak bel dan gelijk 112.

In januari van dit jaar heb ik tot nu (29 januari 2011) al 47 inbraken geregistreerd. Hierbij moet ik opmerken dat een groot deel voor rekening van West Zeeuws-Vlaanderen komt. Verder valt het ook op dat na een lange periode van weinig tot geen inbraken er nu in de omgeving Hulst ook regelmatig wordt ingebroken. Hierbij is men veelal uit op geld en sieraden.

Ik heb dit ook al eerder geschreven maar herhaal het nog een keer. Probeer uw sieraden goed vast te leggen door het maken van foto’s en probeer sieraden die u toch zelden draagt in een kluis op de bank te bewaren. Vaak hebben we sieraden in huis met emotionele waarde die we eigenlijk nooit dragen. Als deze dan worden weggenomen is de emotionele impact nog zwaarder, terwijl de inbraak op zich al impact genoeg heeft.

Hopelijk kunnen we de trend van deze vele inbraken op termijn een halt toe roepen of in ieder geval terugbrengen naar een veel lager aantal.

Marc Gelderland, Woning Inbraken Team (W.I.T.)
marc.gelderland@zeeland.politie.nl

4 februari 2011

Geplaatst in Bestuur | Getagged , , | Reacties staat uit voor PolitieNieuwsbrief over stijgend aantal woninginbraken in met name West-Zeeuws-Vlaanderen

Gemeente Sluis saneert woonkern Oostburg

Als u o.a. gaat winkelen in Oostburg ziet u ook dat er steeds meer bordjes in het straatbeeld verschijnen van inwoners die hun woning te koop aanbieden. Maar voor huurwoningen, aldus een aantal bezorgde raadsleden, bestaat een wachtlijst van minimaal 5 maanden. Volgens voornoemde raadsleden werkt dit contrapro­ductief om meer inwoners naar Oostburg te trekken.

De regionale krant, de PZC, citeert deze week ook Woningbouwcorporatie Woon­goed Zeeuws-Vlaanderen.  Die bevestigt dat het betrekken van een huurwo­ning in Oostburg enig geduld vergt.

Kritische kanttekeningen plaatsen de raadsleden ook bij het nieuwe project Aantrekkelijk Oostburg. Via dit plan moet het aangezicht van Oostburg worden verbeterd. Daarvoor worden woningen opgekocht, ge­sloopt of verbouwd. Ook verdwij­nen oudere huurwoningen. Het is te hopen dat de gemeente Sluis, die voor deze aanpak in de komende jaren miljoenen Euro’s subsidie krijgt, voortvarend te werk wil gaan. Dit is niet alleen in het directe belang voor de huidige inwoners van Oostburg maar ook voor de toeristen is dit essentieel. Zo verdwijnen er naast huizen -op termijn- ook steeds meer winkels, restaurants etc. uit deze woonkern. Wij hopen dat het gemeentebestuur van Sluis niet alleen in woorden aandacht wil besteden aan de dynamisering van het winkelareaal van Oostburg. Zij, de grote en de kleine middenstanders, blijven immers ook in dit internettijdperk de ruggengraat voor de dynamiek en leefbaarheid van deze eeuwenoude woonplaats. Toeristen, velen betalen jaarlijks ook o.a. een fors OZB-bedrag aan de gemeente, zullen de gedecideerdheid van de gemeente toejuichen.

Geplaatst in Nieuws uit de regio | Getagged , , , , , | Reacties staat uit voor Gemeente Sluis saneert woonkern Oostburg