Wegen onderhoud Le Rivage

Beste bewoners van Park Le rivage,
Binnenkort zal KWS een aantal onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het asfalt op park Le Rivage. Bovendien zullen de te diepe molgoten vanaf no 39 t/m 71 vervangen worden voor minder diepe. Ook worden enkele rioolkolken opgehoogt of aangepast om de afwatering van regenwater te verbeteren.
Als CVE hebben we geprobeerd deze werkzaamheden samen met KWS in een stille periode op het park in te plannen. Minimale overlast blijft onvermijdbaar maar we zullen samen met KWS proberen overlast zo veel mogelijk te beperken.

Voor de duitstalige eigenaren hebben we bijgaande brief vertaald. Met dank aan Mevr Esser.

Liebe Bewohner des Park Le Rivage,
KWS wird in Kürze eine Reihe von Wartungsarbeiten am Asphalt im Park Le Rivage durchführen. Dabei werden die zu tiefen Entwässerungsrinnen zwischen Nr. 39 und 71 ersetzt. Einige Entwässerungsdohlen werden ebenfalls erhöht oder angepasst, um die Ableitung von Regenwasser zu verbessern.
Als CVE haben wir gemeinsam mit der KWS versucht, diese Arbeit in einer ruhigen Zeit im Park zu planen. Minimale Beeinträchtigungen bleiben unvermeidlich, aber wir werden gemeinsam mit KWS versuchen, diese so weit wie möglich zu begrenzen.
In der Woche vom 26.11 werden wir mit den für 2018 geplanten und vom CVE in Auftrag gegebenen Unterhaltsarbeiten am Asphalt beginnen. Da wir den Asphalt an verschiedenen Stellen abfräsen und wieder erneuern werden hierzu Absperrungen angebracht oder gefräste Abschnitte gelb auf dem Asphalt markiert. Die Erreichbarkeit ist in diesen Bereichen eingeschränkt. Die Stellen an denen wir die Rinnen austauschen werden für den Verkehr gesperrt und die Häuser sind nicht erreichbar.
Sicherheit:
Um die Erreichbarkeit der Häuser so weit wie möglich zu gewährleisten wollen wir während der Arbeiten nicht komplett sperren. Wir bitten daher um erhöhte Aufmerksamkeit beim Befahren und Betreten des Parks. Achten Sie insbesondere im Bereich der aktuellen Arbeiten mit Maschinen, dass die jeweiligen Bediener der Maschinen Sie gesehen hat, bevor sie einen solchen Bereich passieren.
Ausführung:
In der Karte des Parks sind mit oranger Farbe die Bereiche markiert, an denen Arbeiten stattfinden, ebenso finden sie diese Markierungen auf dem Asphalt im und am Park.
Das Aufbringen des neuen Asphalts auf die gefrästen Bereiche ist für den 5. Dezember geplant. Bis zu diesem Zeitpunkt kann nicht über die neu installierten Rinnen gefahren werden, da der Beton diese Zeit benötigt um auszuhärten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bewonersbrief Le Rivage 2018

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Wegen onderhoud Le Rivage

Nieuws over overleg waar Le Rivage in betrokken is.

Beste bewoners van Park Le Rivage, Nieuwvliet 18-11

De Ondernemersvereniging van Nieuwliet, waar Rivageverhuur lid van is, heeft pas geleden overleg gehad met de Roompot en de gemeente Sluis. Omdat dit overlappend is met Rivage willen we deze informatie graag met u delen.

Groetjes,
Stephan Cornelis

 

Beste OVN-leden, 

recent hebben we weer een overleg gehad met Dhr. S. de Koeijer van Roompot Projects B.V. (De aanleg van het nieuwe vakantiepark, voorheen o.a. de Panneschuur)

Hij heeft ons op de hoogte gesteld van wat er de komende weken / maanden voor hen op het programma staat. Naar aanleiding daarvan hebben met hen doorgesproken wat de mogelijk te verwachten overlast kan zijn en wat daar mogelijk aan te doen is. In de bijlagen vindt u de meeste belangrijke zaken terug. Daarnaast is gesproken over de overlast waar we recent mee te maken hebben gehad. Dhr. de Koeijer gaf aan dat er sprake was van een fout bij hen in de regie en betreurde dit ten zeerste, omdat een en ander voorkomen had kunnen worden. Eén van de punten die ook expliciet aan de orde is gekomen, is het gebruik van de Sint Jansdijk. Zwaar verkeer, verkeershinder, kapot gereden bermen, zijn de punten waar we bepaald ongelukkig mee zijn. Dhr. de Koeijer was het daar direct mee eens en gaf aan dat ze een overleg met de gemeente en het waterschap gepland hadden staan voor de daarop komende dag. De uitkomsten van dat overleg ziet u terug onderaan in deze mail.
Hopelijk bent u hiermee weer voldoende geïnformeerd. Heeft een vraag, een melding? Laat het ons weten dat kunnen wij daar mogelijk weer aandacht aan schenken tijdens ons komende overleg (6 dec.)

Met vriendelijke groet,

Arend van der Lee
secretaris OVN

Het verslag en uitkomsten van het overleg tussen de Gemeente het Waterschap en Roompot ten aan zien van:

Sint Jansdijk

  • Roompot / Reimerswaal B.V. herstellen de schade aan de berm t.h.v. camping Nooitgedacht,
  • Rest van de berm ziet Waterschap na;
  • Ondanks afspraken (1,5jr. geleden) tussen WS en Gem dat Gem doorgroeistenen aan beide zijden van de weg aan gaan brengen is er nog geen concreet plan;

Bij piek momenten, veel transport anders dan dakpannen en stenen zal Reimerswaal b.v. een tijdelijke snelheidsbeperking instellen 30km/u als ook een aantal passeerstroken aanleggen d.m.v. stalenrijplaten in de berm;
Tijdelijke aanrijdroute bouwverkeer voor vervolgfasen

  • Route over de Nieuwe Hovendijk is met WS en Gem besproken
  • Wij zijn van plan om dit in asfalt uit te voeren om omgeving zo te ontlasten als ook na realisatie om het asfalt dan te handhaven
  • WS is voor
  • Gem is nog niet direct mee, hecht veel waarde aan de klinkerbestrating aldaar en ziet asfalt niet als meerwaarde voor de omgeving
  • Voor als nog is er geen alternatieve route beschikbaar.

Asfalteren
Goed nieuws! In goed overleg met onze uitvoerende aannemers hebben we besloten om de (tijdelijke)bouwwegen van asfalt te voorzien. Niet alleen een pluspunt voor de voortgang van de bouw, ook de omgeving zal het voordeel ervaren. Zo blijven de omliggende wegen vrij van vervuiling doordat er niet over een modderige bouwweg wordt gereden. Wanneer het droog weer is zal er door de geasfalteerde bouwweg veel minder stof/ zand opwaaien.

Doordat er nog volop gebouwd wordt zijn de werkzaamheden rondom het asfalteren strak ingepland. Enerzijds willen we de overlast zo veel mogelijk beperken, anderzijds de voortgang niet onnodig te verstoren.
We gaan gedurende de weken 45 t/m 50 enkele malen een alternatieve route voor het bouwverkeer instellen. De toegang vanaf de Zeekraalstraat zal op bepaalde momenten gebruikt worden om het verkeer om te leiden.We zullen dit met uiterste zorg en veiligheid uitvoeren.
Het asfalteren betreft de eerste laag asfalt. Wanneer het gebied definitief woonrijp wordt gemaakt zal de bouwweg worden aangepast naar de definitieve breedtes én zal de toplaag worden aangebracht. Dit laatste zal in het voorjaar van 2018 plaats vinden.

Afsluiting toegang De Wandelaar
Tijdens de asfalteringswerkzaamheden zal de toegangsweg tussen De Vlier en De Wandelaar worden afgesloten,. Inmiddels is overeenstemming met Le Rivage bereikt om het verkeer (personenvervoer) via de inmiddels bekende calamiteitenroute te begeleiden.

De afvalinzameling voor de bewoners van De Vlier zal tijdelijk worden opgevangen door twee rolcontainers voor restafval die bij de afsluiting van de Wandelaar aan de zijde van De Vlier worden geplaatst. De afsluiting duurt vanaf donderdag 16 t/m vrijdag 24 november aanstaande. Vrijdag 24 november einde werkdag is de toegang weer open voor verkeer.
Wij danken u voor uw begrip.

Programma tot aan de kerstvakantie
Tijdens de kerst en rondom de jaarwisseling zal het rustig zijn: de bouwwerkzaamheden zullen gedurende twee weken (week 52-2017 en 1-2018) minimaal zijn of totaal stilliggen.

In de laatste weken van het jaar worden de eerste recreatiewoningen voorzien van dakbedekking en vangt in het eerste gedeelte de afbouw aan.
De Beach Houses op de kop van het project zullen in een vergevorderd stadium zijn,waarna daar de tuinafwerkingen en aanplantzal starten.
De lodges in het meest oostelijk deel zullen vanaf de eerste weken van het nieuwe jaar arriveren.

Ontwikkeling vervolgfase 
Op 27 juli jl. hebben wij bij de gemeente Sluis de omgevingsvergunning voor de eerste volgende fase ingediend (fase 2). Deze vergunning ziet toe op het bouw- en woonrijp maken van het gebied. Onlangs hebben we goedkeuring verkregen, waarop we de werkzaamheden in fase 2 zijn gestart.
In de komende periode worden de gronden gereed gemaakt voor verwerking, waarna de riolering en (tijdelijke)wegen worden aangelegd.

Heijmans Woningbouw heeft voor ons de omgevingsvergunning voor de woningen ingediend, deze vergunning verwachten we begin december van dit jaar verleend te krijgen.
De planning ziet er op toe dat we in de weken voor Pasen 2018 met de funderingswerkzaamheden starten.

De verkoop van de recreatieobjecten op Noordzee Beach Village verloopt zeer voorspoedig, dit heeft ons doen besluiten om met de ontwikkeling van het vervolg van ons plangebied te starten.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuws over overleg waar Le Rivage in betrokken is.

Nieuwsbrief November 2017

Om het park.

De bouwwerkzaamheden op het voormalige Roompotterrein vorderen sneller dan wij als buren hadden verwacht. Woningen schieten als paddenstoelen uit de grond, op dit moment worden bij de eerste woningen de pannen op het dak geplaatst. Aan de zeedijk waar vroeger het zwembad en de winkel lag zijn beach houses geplaatst op palen ,waardoor het aanzicht vanaf de zeedijk op het braakliggend terrein wat vriendelijker is geworden.

Op dit moment worden de wegen aangelegd op het terrein, deze zullen eind dit jaar worden geasfalteerd.(week 47)

Ons park is enkele dagen geconfronteerd met hinder welke voortkwam uit deze werkzaamheden. Voor graafwerkzaamheden aan de weg naar de wandelaar moest deze weg een paar dagen worden afgesloten en konden de bezoekers aan de daar gelegen camping uitsluitend via Rivage op hun  plaats komen. Dit vond plaats in de week van de herfstvakantie. Wij hebben Roompot er op gewezen, mochten dit soort situaties in de toekomst zich voordoen, wij als goede buren bereid zijn om samen te werken maar dat men beter moet communiceren en overleg moet hebben met het bestuur van onze CVE.

In november moet de weg naar de wandelaar geasfalteerd worden, dit zijn rustige weken zowel op ons park als op de camping. Het bestuur heeft dan ook toestemming gegeven om van donderdag 16-11 t/m vrijdag 24-11  met uitsluitend personenwagens, gebruik te maken van de doorgang naar de camping.

Bij WaterDunen komt nog een strandpaviljoen (het Killetje) dit is het laatste bouwwerk waar een vergunning voor is verstrekt op het strand en de duinen in het buitengebied. Ook de strandslaaphuisje mogen niet verder worden uitgebreid.

Breskens en badplaats Cadzand zijn in de kustvisie aangewezen als stedelijke gebieden en kunnen zelf bepalen wat er op het strand en in  de duinen gebeurd alhoewel ook hier zaken zijn gelimiteerd en zelfs teruggedraaid.

Bij de gemeente Sluis en de provincie loopt op dit moment een  project voor betere GSM verbindingen, vanaf de watertoren in Oostburg wordt een zender in Cadzand aangestraald.

Samen met België en enkele universiteiten loopt er een project voor mobiliteit in buiten stedelijke gebieden , gelijkwaardige projecten lopen er voor stedelijke gebieden in                 Nederland. Het betreft hier een test met elektrische wagentjes zonder chauffeur die mensen naar vooraf geplande bestemmingen brengen .

Wel zal het nog enkele jaren duren voor deze testen actueel worden.

 

West Zeeuws Vlaanderen

Ondanks het echte Hollandse zomerweer (lees matige vakantieweer) is men op West Zeeuws Vlaanderen tevreden over het aantal bezoekers. Opvallend is de opkomst van zowel Belgische als Nederlandse bezoekers op het voormalige schiereiland dat een natuurlijke binding met België heeft en in staat moet zijn Nederlandse recreanten een buitenland gevoel te geven.

Van collega parken vernamen wij dat boekingen steeds vroeger worden vastgelegd en de gemiddelde prijzen stijgend zijn. Kortom Zeeuws Vlaanderen is hot en leeft.

Op ons park

De herfst is ingevallen en dat geeft een kleurig gezicht ,gezien de gevarieerde begroeiing op ons park, de moeite waard ook in dit seizoen te komen  genieten op Le Rivage.

De herfst kent daarnaast ook zijn ongemakken, naast de herfstachtige weersomstandigheden, ook het vallend blad, dat in grote hoeveelheden ook dit jaar weer is gevallen.

Stephan Cornelis kan op korte termijn weer beginnen met de herfstopruiming, het opruimen van de gevallen bladeren en het wegknippen van zaken die in de weg zitten.

Het bestuur heeft inmiddels diverse gesprekken gevoerd met KWS, het bedrijf dat de komende jaren het onderhoud van de wegen gaat verzorgen. Op  24 november a.s. wordt een plan voor de komende 2 jaar gepresenteerd, waarin het hoogst noodzakelijke onderhoud zal worden uitgevoerd, hierin is ook verzocht om een alternatief voor de diepe straatkolken in een 2-tal straten op het park   Het bestuur en de commissie upgrading Le Rivage wil met dit plan niet alleen zorgen dat de wegen in goede staat zijn , de primaire doelstelling is, om  de wegen een langere levensduur te geven. Tijdens de komende algemene Leden vergadering (maart 2018) zal dit bedrijf aan alle eigenaren presenteren hoe e.e.a zal worden aangepakt.

Door de commissie Upgrading wordt op dit moment gewerkt aan een plan voor de randbegroeiing per straat , bovendien wordt nagedacht over een parkeervisie op het park De eerste investeringen in trampolines zijn door de bezoekers van Rivage dankbaar in gebruik genomen en worden goed gebruikt.

Woord van kritiek

Het is op dit moment bijna half november, niet alle eigenaren hebben op dit moment de parklasten 2017 betaald, dat is onverkwikkelijk en levert het bestuur en de commissie grote problemen op, omdat de vaste kosten maandelijks gewoon op de mat vallen en er dan niet altijd voldoende middelen tegenover staan, we kunnen dan niet investeren in noodzakelijk onderhoud en vernieuwing.

Wij roepen deze eigenaren dan ook dringend op de kosten voor de parklasten 2017 direct over te maken, bovendien ook de factuur voor 2018 nog voor eind december over te maken.

Bij het in gebreke blijven zijn we als bestuur genoodzaakt de factuur uit handen te geven en middels een kostenverhogende incasso de middelen binnen te halen.

We hopen en vertrouwen er op dat dit niet noodzakelijk zal zijn.

Hartelijke groet,

Jan van Ganzewinkel   j.vanganzewinkel@ziggo.nl  –  06-53165445

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief November 2017

Newsletter Deutsch November 2017

Letzter  Newslettter in 2017

      Badresidentie Le Rivage Nieuwvliet-Bad

Auch zu Lesen auf www.lerivage.eu             November / December 2017

 

Über den Park:

Die Bauarbeiten auf dem ehemaligem Roompot Gebiet gehen schneller voran als wir es als Nachbarn erwartet hatten. Wohnungen schießen aus dem Boden wie Pilze, in diesem Moment werden auf den ersten Wohnungen die Ziegeln auf dem Dach platziert. An dem Seedeich, wo sich früher das Schwimmbad und der Supermarkt befanden, wurden Beachhouses auf Pfalen platziert, wodurch die Aussicht von ab dem Seedeich zum brachem Terrain etwas freundlicher geworden ist.

In diesem Moment werden die Straßen auf dem Terrain angelegt, diese sollen Ende des Jahres asphaltiert werden (Woche 47).

Unser Park ist so mancher Tag konfrontiert mit der Belästigung, die aus diesen Arbeiten hervorgekommen sind. Wegen den Grabarbeiten an dem Pfad zum Wandelaar musste diese Straße ein Paar Tage geschlossen werden und die Campinggäste konnten ausschließlich über Rivage auf ihren Campingplatz kommen. Dies ereignete sich in den Herbstferien. Wir haben Roompot darauf hingewiesen, sollten solche Situationen sich in Zukunft ereignen, wir bereit wären als gute Nachbarn zusammen zu arbeiten, aber dass man dies im vorhinein besser kommunizieren muss und mit die Verwaltung unserer CVE abgesprochen werden muss. Im November muss der Weg zum Wandelaar asphaltiert werden, dies sind ruhige Wochen sowohl für dem Park als auch dem Camping. Die Verwaltung hat ebenfalls bewilligt, dass vom Donnerstag den 16.11 bis zum Freitag dem 24.11 ausschließlich PKWs den Durchgang zum Camping benutzen dürfen.

Bei WaterDunen wird noch ein Strandpavillion (hetKilletje) gebaut. Dies ist das letzte Bauwwerk wofür eine Genehmigung  auf dem Strand und in den Dünen erteilt wurde. Neue Strandschlafhütten werden nicht mehr genehmigt.

Breskens und der Badeplatz Cadzand sind in der Küstenvision angewiesen als städtische Gebiete und können selbst bestimmen, was auf dem Strand und in den Dünen passiert, auch wenn hier Geschäfte limitiert wurden oder selbst entfernt wurden.

In der Gemeinde Sluis und der Umgebung läuft momentan ein Projekt für ein besseres mobiles Netz. Ab dem Wasserturm in Oostburg wird ein Sender in Cadzand angepeilt. Zusammen mit Belgien und einzelnen Universiäten läuft ein Projekt für Mobilität in außerstädtischen Gebieten, ähnliche Projekte laufen auch für städtische Gebeite in den Niederlanden. Es handelt sich dabei um Tests mit elektrischen Mini-Fahrzeuge ohne Chauffeur, die Personen zu einem vorab geplanten Ziel bringen. Jedoch wir es noch einige Jahre dauern bis diese Tests beginnen.

 

West Zeeuws-Vlaanderen    

Trotz des echten Holländischen Sommerwetters (mäßgies Urlaubswetter) ist man in West Zeeuws-Vlaanderen zufrieden mit der Anzahl der Besucher. Auffällig ist hierbei die Aufkommen von sowohl Belgischen als auch Niederländischen Besuchern auf der ehemaligen Halbinsel, welche eine natürliche Anbindung mit Belgien hat und in der Lage sein muss, Niederländische Erholungssucher ein Auslandsgefühl zu bieten.   

Von anderen Parks vernehmen wir, dass Buchungen stets früher gemacht werden und die Durchschnittspreise am Steigen sind. Kurzgesagt Zeeuws-Vlaanderen ist hot und lebt.

 

Auf unserem Park      

Der Herbst beginnt und das gibt dem Park ein farbiges Gesicht, erkennbar an der abwechslungsreichen Bewuchsung des Parks, welche die Mühe Wert ist, auch in dieser Jahreszeit nach Le Rivage zu kommen und es zu genießen.

Jedoch bringt der Herbst ebenso seine Schwierigkeiten mit sich,  welche neben den herbstartigen Wetterbedingungen, auch das  Laub welches in großen Mengen auch in diesem Jahr wieder gefallen ist, beinhaltet.

Stephan Cornelis kann in kurzer Zeit wieder mit dem Aufräumen der gefallenen Blätter und dem Abschneiden von Ästen die im Weg stehen, beginnen.

Die Verwaltung hat mittlerweile einige Gespräche mit der KWS geführt, das Unternehmen welches in den kommenden Jahren für die Instandhaltung der Wege zuständig sein wird. Am 24 November 2017 wird ein Zukunftsplan für die kommenden 2 Jahre gezeigt, indem die höchst notwendigen Wartungsarbeiten geschildert werden. Darin wird ebenfalls eine Alternative für die tiefen Regenwasserinläufe in zwei der Straßen im Park ersucht. Die Verwaltung und die Kommission Upgrading Le Rivage will mit dem Plan nicht nur dafür Sorgen, dass die Straßen sich in gutem Zustand befinden. Das primäre Ziel ist es, den Straßen eine längere Lebensdauer zu geben. Während der kommenden Mitgliederversammlung (März 2018) wird Le Rivage an alle Eigentümer präsentieren wie Verschiedenes in Zukunft angegangen werden soll.

Die Kommission Upgrading arbeitet momentan an einem Plan für die Randbewuchsung der Straßen. Darüber hinaus wird über einen Parkplatz auf dem Park nachgedacht. Die ersten Investitionen in Trampoline werden durch die Besucher von Rivage dankbar benutzt.

 

Abschließende Kritikpunkte

Mittlerweile befinden wir uns fast Mitte November, nicht alle Eigentümer haben bis jetzt die Parklasten von 2017 bezahlt. Dies ist sehr unerfreulich und liefert der Verwaltung und der Kommission große Probleme, da die festen Kosten monatlich den finanziellen Mitteln gegenüber stehen und deswegen die Mittel nicht mehr in die notwendige Instandhaltung investiert werden kann.

Wir fordern diese Eigentümer auf, dringend die Kosten für die Parklasten 2017 direkt zu überweisen und uns dazu ebenfalls die Rechnung für 2018 noch bis Ende Dezember zu überweisen. Falls dies nicht rechtzeitig geschieht sind wir als Verwaltung dazu gezwungen, ein Inkasso einzuleiten um die ausstehenden Rechnungen einzuholen.

Wir hoffen und vertrauen darauf, dass diese Maßnahme nicht notwendig sein wird.

 

Mit freundlichen Grüßen,

Jan van Ganzewinkel – j.vanganzewinkel@ziggo.nl – 06-53165445

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Newsletter Deutsch November 2017

impressie van zeeuws vlaanderen

Een huiseigenaar van Le Rivage schreef een mooi stukje over hoe hij de streek beleefd. Het stukje staat op een nieuwe blog genaamd www.rivage.nu Hier kunt U zelf ook stukjes schrijven en of een foto plaatsen. Of gewoon lekker rondschuimen wat er te doen is in de buurt.

http://www.rivage.nu/impressies-van-zeeuws-vlaanderen/

Stecor-9310-3

Geplaatst in Activiteiten in de regio, Cultuur, Media, Uncategorized | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor impressie van zeeuws vlaanderen

trampolines groot succes

De nieuwe trampolines op de speelveldjes lijken dan wel klein maar ze zijn een groot succes !

bron www.rivage.nu

bron www.rivage.nu

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor trampolines groot succes

Nieuwsbrief augustus 2017

Nieuwsbrief 2 Badresidentie Le Rivage Nieuwvliet augustus 2017

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief augustus 2017

Nieuwsbrief mei 2017 (NL + D)

Nieuwsbrief mei 2017

Nieuwsbrief mei 2017 deutsch

Nieuwsbrief mei 2017 NEDERLANDS

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief mei 2017 (NL + D)

Eerste ledenvergadering 2017

Beste leden,

De eerste ledenvergadering van 2017 zal plaats vinden op 11 maart 2017.

Plaats en agenda zullen later per mail worden gecommuniceerd ! We hopen op uw komst !!

Groetjes en tot dan !

 

Liebe Mitglieder,

die erste Mitgliederversammlung 2017 findet am 11. März 2017 statt.

Ort und Tagesordnung werden noch per E-Mail mitgeteilt. Wir hoffen auf rege Teilnahme!!

Grüße und bis dahin!

 
Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Eerste ledenvergadering 2017

Happy new year !!!!!!

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Happy new year !!!!!!