Gemeente Sluis verhoogt de lasten

 

PZC 9 oktober 2010

SLUIS – De onroerendezaakbelasting (OZB) gaat met 7,5 procent omhoog en ook de (water)toeristen- en forensenbelasting stijgen meer dan eerder aangekondigd.

Maar burgemeester en wethouders van Sluis hebben er alles aan gedaan om de (financiële) gevolgen van de noodzakelijke bezuinigingen niet rechtstreeks op de burger af te wentelen.

Wethouder Conny Almekinders (financiën) verzekert zelfs dat de lastendruk voor inwoners van Sluis volgend jaar per saldo daalt door de lagere heffingen van het dan gefuseerde waterschap. Niet dat Almekinders ‘de zaken mooier voor wil stellen dan ze zijn’. Sluis kan zich de komende jaren geen gekke dingen veroorloven, maar moet de broekriem stevig aanhalen.

Volgend jaar moet een kleine anderhalf miljoen euro worden bezuinigd. Dat bedrag loopt de drie jaren daarna op tot ruim 4,5 miljoen in 2014. De gemeenteraad heeft zich drie maanden geleden al akkoord verklaard met de bedragen die bezuinigd moeten worden. De raad wilde destijds nog niet vastleggen welke voorzieningen het voortaan met minder geld moeten doen. Het college kreeg echter al wel te horen dat op bijdragen aan dorpsraden en bijzondere sportmanifestaties niet direct gekort mag worden. De bijdrage aan de fokveedag wordt niet gelijk stopgezet, maar vanaf 2012 in drie jaar afgebouwd. De Sluise raad bepaalt het komende half jaar wat de kerntaken van de gemeente zijn en welke taken zij kan afstoten.

Het college schrapt de reconstructie van parkeervakken in de Zuidzandsestraat van Oostburg en houdt de vervanging van verwarmingsinstallaties met klimaatregeling in het klantencontactcentrum nog eens tegen het licht. Datzelfde gebeurt met grote uitgaven voor onder meer het up-to-date brengen van bestemmingsplannen, de exploitatie van het Aardenburgse zwembad en de vervanging van een tankautospuit en een kolkenzuiger. Maar de brede scholen in Oostburg en Breskens worden niet op de lange baan geschoven. De gunning voor de bouw van beide scholen moet begin 2012 plaatsvinden. Dankzij een Haagse bijdrage van anderhalf miljoen euro kan ‘krimpgemeente’ Sluis ook werk maken van de herinrichting van het Oostburgse centrum.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.