Agenda ALV 12 maart 2011 15:00 uur

Agenda algemene ledenvergadering CVE Le Rivage.

Locatie: Restaurant De Zeeuwse Kust

Datum 12 maart 2011

Aanvang: 15:00 uur

1)      Opening

2)      Vaststelling agenda en notulen vorige vergadering (28 november 2010)

3)      Algemene mededelingen

Inkomende en uitgaande stukken

4)     Financiën,

Verslag kascontrolecommissie

Vaststellen en goedkeuren begroting 2011

Stemming verhogen contributie ivm procedures

6)     Bestuurssamenstelling

            Kandidaten voor functie van Secretaris

            Stemming indien meerdere kandidaten zich hebben gemeld

7)     Ontwikkeling Nieuwenhovenpolder

            MER procedure en activiteiten Flynth tot nu toe

            Informatie vanuit Arcus/Roompot

8)     Procedures en status inzake parklasten en onderhoud van het park

            Briefwisseling met Rassers advocaten

            Vervolgacties

9)      Rondvraag

10)  Sluiting

Dit bericht is geplaatst in Bestuur. Bookmark de permalink.