Nieusbrief 2016/3

Nieuwsbrief 3  Bad residentie Le Rivage

Datum         : November/December 2016

Bestemd voor : Alle eigenaren op het park

Referentie    : Bestuur Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVE)

Beste Eigenaar,

Wij begrijpen uw reactie , we hebben in Oktober toch nog een Nieuwsletter ontvangen. Dat klopt, maar zoals we u toen hebben laten weten, is er bij het verzenden in 2016  het nodige fout gelopen. De nieuwsbrief Oktober, had u in Mei moeten ontvangen.

De lijst met participanten infra structuur Le Rivage blijft groeien. Op dit moment heeft ruim 96% van de eigenaren hun aandeel in de infrastructuur betaald. Wij verwachten dat de resterende 3 eigenaren nu snel zullen volgen.

Onder normale omstandigheden, mag u de informatie per kwartaal van ons verwachten.                Wij stellen voor dat in Januari, Mei en September te doen, dan wordt u met de presentatie tijdens de jaarvergadering in Maart, 4 keer per jaar van informatie voorzien. Natuurlijk kunt u gedurende het gehele jaar met alle vragen bij ons terecht via mail, telefoon,of gewoon als we elkaar treffen.                                                     Nieuwsbrief 3 is de laatste versie van 2016.                                                                                                                           Het bestuur van de CVE hecht veel waarde, aan frequente en duidelijke informatie  richting eigenaren, over alle mogelijke zaken die ons park betreffen. Hiermee willen we de betrokkenheid bij alle leden, positieve impulsen meegeven.

Tijdens de komende jaarvergadering in maart 2017 willen wij uitvoerig met u van gedachte wisselen over de vorderingen die de commissie “Upgrading Rivage” maakt. Diverse zaken zijn op dit moment al zichtbaar,maar in maart willen wij u mee laten denken over de plannen die door de commissie zijn gemaakt.

Natuurlijk zal het u duidelijk zijn, dat we een nog jonge vereniging van eigenaren zijn, die nog zeer beperkt is in haar financiële mogelijkheden.

De hoogste prioriteit krijgt dan ook, het onderhoud van wegen ,riolering ,verlichting en de afvallogistiek op het park.

Vernieuwingen vragen om een investering en daar zal voor gespaard moeten worden, waardoor vernieuwing bijna altijd op langere termijn gezien moet worden.

De commissie wil ook duidelijkheid scheppen en een beeld vormen, welke kosten door de CVE op jaarbasis voor welke activiteiten noodzakelijk gemaakt moeten worden. Pas dan weten we wat we voor vernieuwing/verbetering kunnen reserveren. Dat beeld  zal tijdens de jaarvergadering in maart 2016 aan u gepresenteerd worden.

Dan zullen  ook de plannen van de commissie gepresenteerd worden met daarin:

  1. De visie van de commissie.
  2. De actuele situatie op het park.
  3. Het onderhoud en beheer
  4. De korte termijn plannen.
  5. En de langere termijn ideeën.

Tijdens deze bijeenkomst zal de commissie u vragen om  mandaat, zodat deze zaken in werking gesteld kunnen worden.

Een actuele zaak die de commissie op dit moment bezighoudt is de groencontainer. Hadden we in juni besloten, de open groencontainer te vervangen door een gesloten container op de parkeerplaats. Van alle kanten kregen we te horen dat dit een hele verbetering was. Tot het moment dat het snoeiseizoen begon en we vast moesten stellen dat er meer groen naast, dan in de container lag. We hebben nu besloten tijdens het snoeiseizoen Mei t/m Okt. een grote open container te plaatsen en buiten het seizoen Nov. t/m April een gesloten container te plaatsen. Daarna zullen we inventariseren wat voor het park de beste oplossing is. We moeten duidelijk stellen dat in deze containers uitsluitend gras en snoeiafval mag worden gestort en geen oude schuttingen zoals recentelijk het geval was. In de nieuwsbrief van Oktober hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over de logistiek die onlosmakelijk bij het afval hoort. Toch moesten we direct daarna vaststellen, dat er oude stoelen,halve fietsen en matrassen naast de containers stonden. Wij moeten u nadrukkelijk verzoeken om dit niet te doen en het groot huishoudelijk afval naar de milieustraat, Transportweg 17 in Oostburg te brengen. De grond rond de ondergrondse containers is inmiddels met klinkers bestraat, Dit is uitgevoerd door Rivage Landscaping van Stephan Cornelis. Ook zijn  door dit bedrijf paaltjes voor de containers geplaatst ,zodat het asfalt en de bestrating  rond de containers niet beschadigd kan worden door vrachtwagens.   Volgende Nieuwsbrief in Januari 2017:                                                                                     In deze nieuwsbrief zullen wij u uitvoerig informeren over alle  ontwikkelingen die op dit moment rond ons park plaats vinden !

Rest ons nog u geweldige kerstdagen  en   een gezond en voordspoedig nieuw jaar toe te wensen, dat 2017 u mag brengen wat u er van verwacht.

Met hartelijke groet,

Bestuur CVE

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.