Nieuwsbrief 2016/1

Le Rivage Nieuwsbrief 1.  2016

 

Datum         : Mei 2016

Betreft       : Nieuwsbrief vakantiepark  Le Rivage

Bestemd voor : Alle eigenaren op ons vakantiepark

Referentie    : Bestuur Coöperatieve Vereniging van Eigenaren .

Beste eigenaar,

Het bestuur van de CVE, wil u van harte feliciteren met een geslaagde overname van de infrastructuur op ons park. Waren we in november 2015 nog niet geheel gerust, dat de benodigde € 80.000, door alle eigenaren naar de   CVE  rekening zou worden overgemaakt, en dat we de overname vervolgens met succes konden afronden. Bij de eerste inventarisatie zaten gedurende een lange periode            op 75 % en miste we om uiteenlopende redenen  nog 25 deelnemende eigenaren.

In december 2015 zaten we plotseling op 85 % en miste we 12 eigenaren die de noodzakelijke bijdrage nog niet hadden betaald.  Op dit moment is het resultaat 93 % en missen we nog 5 eigenaren die hun bijdrage om diverse redenen nog moeten overmaken. De reden hiervoor kan zijn, dat de woning te koop staat,of omdat men voornemens is deze te verkopen.

De nieuw te bouwen woningen op de tennisbaan gaan niet alleen de parklasten  betalen, Net als de overige eigenaren   betalen ook zij de benodigde € 1000,00. Men is zich bewust dat de waarde van hun  woning positief wordt beoordeeld als de infra niet in handen is van Roompot maar van de eigenaren zelf.

In de 4 maanden dat het park in het bezit is van de eigenaren van de woningen, is er meer gerealiseerd dan in de 20 jaar dat Roompot de eigenaar was van de infrastructuur, en dus verantwoordelijk was voor het onderhoud van het park.

  • Zo is het schelpenpad weer zoals we willen dat deze er uit moet zien,
  • De riolering is gecontroleerd en is het achterstallig onderhoud hersteld.
  • De grote voorjaarssnoei is uitgevoerd en het dode blad en takken zijn verwijderd en afgevoerd.
  • De dode stukken in de randbegroeiing zijn verwijderd en diverse stukken grond zijn inmiddels weer ingezaaid.
  • Ook de wegen zullen worden aangepakt en weer naar het gewenste niveau gebracht.
  • Met locale bedrijven zijn onderhoudscontracten afgesloten om de levensduur van wegen en riolering te verlengen.
  • Ook is er  een contract gemaakt voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.
  • Een Commissie upgrading maakt lange termijn plannen voor de upgrading van het park en de speelvelden.

Deze commissie bestaat uit 6 eigenaren die zich in hoge  mate verantwoordelijk voelen voor  de kwaliteiten uitstraling op ons park.   Kwaliteit en uitstraling zijn  weliswaar  een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle eigenaren , echter deze commissie zal een visie met een  daar aan gekoppeld plan ontwikkelen en  vervolgens dit plan voorleggen aan de algemene leden vergadering. (ALV) Middels een periodieke Nieuwsbrief willen wij u per kwartaal op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op ons park.

Het bestuur gaat er nog steeds van uit dat de 5 ontbrekende eigenaren zich alsnog zullen aansluiten en hiermee de door allen gewenste vereniging van eigenaren compleet maken.    Mochten er voor deze mensen, zaken niet geheel duidelijk zijn vul dan bijgaand formulier in zodat wij u individueel en persoonlijk kunnen informeren

Met hartelijke groet,

Het bestuur van de Coöperatieve vereniging van Eigenaren (CVE)

Erik  Bachman (voorzitter)

 

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.