Nieuwsbrief 2016/2

Datum            : Oktober 2016

Betreft          : Nieuwsbrief nummer 2  vakantiepark Le Rivage

Bestemd voor : Alle eigenaren op ons vakantiepark.

Referentie     :  Bestuur Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVE)

Beste eigenaar,

Wij hadden met u de afspraak gemaakt per kwartaal een Nieuwsbrief te maken en toe te zenden,om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op ons park.

Vervolgens ging het om onverklaarbare reden het bij de eerste brief helemaal mis. Deze nieuwsletter had u in mei moeten ontvangen echter de brief is zoekgeraakt en u ontving deze nieuwsbrief pas recent in uw mailbox. Onze verontschuldigingen hiervoor. Wij willen graag onze met u gemaakte afspraak nakomen.

Daarom ontvangt u nieuwsbrief nummer 2 nu wel erg kort op de voorgaande brief. maar wij willen ons graag houden aan de belofte, u per kwartaal te informeren m.b.t de ontwikkelingen.

Het is u bekend dat op dit moment 95% van de eigenaren participeren in de overname,dat is een fantastisch resultaat, de overige 5% heeft de volle aandacht van het bestuur.

In de 8 maanden dat de infrastructuur in het bezit is van de eigenaren van de woningen, is er meer onderhoud gepleegd dan gedurende de Roompot periode. Spraken we in de vorige Nieuwsbrief nog over een contract voor plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. Inmiddels zitten de containers in de grond en zijn in gebruik,ook heeft u foto’s ontvangen om te laten zien hoe de uitstraling is van deze verandering. Bovendien is er een nieuwe oplossing gekozen voor de smerige groencontainer op de parkeerplaats en is deze inmiddels ook geplaatst.

Voor de afvallogistiek zal voor alle woningen een afvalkalender worden gemaakt met Nederlands en Duitse tekst, hoe te handelen met deze nieuwe situatie.

Voor de goede orde hierbij alvast een verzoek aan alle eigenaren :

Restafval,papier, glas en snoeihout kunt laten afvoeren via de bestemde containers.

Groot huishoudelijk afval meubels,fietsen matrassen enz. moet u afvoeren via de milieustraat,Transportweg 17 Oostburg. Dit is gratis voor alle woningen die OZ belasting betalen, en dat zijn we allemaal.Het is  niet toegestaan deze naast de containers te plaatsen.

De commissie upgrading maakt vorderingen, de volgende zaken zijn reeds op papier gezet.

 • Het onderhoud van het park is beschreven en kan worden uitbesteedt aan een plaatselijk bedrijf.
 • Ook de routing voor vernieuwing en verbeteringen is vast gelegd in een protocol.
 • Bovendien is een beheerdercontract opgesteld, dat zal worden besproken met Stephan Cornelis,omdat hij altijd op het park aanwezig is.
 • Voor het park is een thema benoemd waaraan de upgrading moet voldoen
 • Ideeën voor aanpassingen binnen dit thema zijn vastgelegd. Voor het uitvoeren van deze ideeën zullen offertes worden opgevraagd.
 • Ook de positionering van Le Rivage is vastgelegd en zal bij communicatie worden ingezet en gebruikt.
 • Om misverstanden te voorkomen zijn verantwoordelijkheden voor zowel de eigenaren als de CVE vastgelegd.

De commissie upgrading bestaat uit de navolgende eigenaren.

 • Stephan Cornelis
 • Lenneke Kaptein
 • Stephanen Melmoux
 • Herman van Olphen
 • Helma Wouts
 • Jan van Ganzewinkel

Het ontwikkelde voortgangsrapport van deze groep zal in november  worden omgezet in een plan.

Dit plan zal aan alle eigenaren tijdens de algemene ledenvergadering gepresenteerd worden en voorgelegd ter goedkeuring door de leden.

 

Met hartelijke groet,

Bestuur CVE Le Rivage

Eric Bachman (voorzitter)

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.