Nieuws over overleg waar Le Rivage in betrokken is.

Beste bewoners van Park Le Rivage, Nieuwvliet 18-11

De Ondernemersvereniging van Nieuwliet, waar Rivageverhuur lid van is, heeft pas geleden overleg gehad met de Roompot en de gemeente Sluis. Omdat dit overlappend is met Rivage willen we deze informatie graag met u delen.

Groetjes,
Stephan Cornelis

 

Beste OVN-leden, 

recent hebben we weer een overleg gehad met Dhr. S. de Koeijer van Roompot Projects B.V. (De aanleg van het nieuwe vakantiepark, voorheen o.a. de Panneschuur)

Hij heeft ons op de hoogte gesteld van wat er de komende weken / maanden voor hen op het programma staat. Naar aanleiding daarvan hebben met hen doorgesproken wat de mogelijk te verwachten overlast kan zijn en wat daar mogelijk aan te doen is. In de bijlagen vindt u de meeste belangrijke zaken terug. Daarnaast is gesproken over de overlast waar we recent mee te maken hebben gehad. Dhr. de Koeijer gaf aan dat er sprake was van een fout bij hen in de regie en betreurde dit ten zeerste, omdat een en ander voorkomen had kunnen worden. Eén van de punten die ook expliciet aan de orde is gekomen, is het gebruik van de Sint Jansdijk. Zwaar verkeer, verkeershinder, kapot gereden bermen, zijn de punten waar we bepaald ongelukkig mee zijn. Dhr. de Koeijer was het daar direct mee eens en gaf aan dat ze een overleg met de gemeente en het waterschap gepland hadden staan voor de daarop komende dag. De uitkomsten van dat overleg ziet u terug onderaan in deze mail.
Hopelijk bent u hiermee weer voldoende geïnformeerd. Heeft een vraag, een melding? Laat het ons weten dat kunnen wij daar mogelijk weer aandacht aan schenken tijdens ons komende overleg (6 dec.)

Met vriendelijke groet,

Arend van der Lee
secretaris OVN

Het verslag en uitkomsten van het overleg tussen de Gemeente het Waterschap en Roompot ten aan zien van:

Sint Jansdijk

  • Roompot / Reimerswaal B.V. herstellen de schade aan de berm t.h.v. camping Nooitgedacht,
  • Rest van de berm ziet Waterschap na;
  • Ondanks afspraken (1,5jr. geleden) tussen WS en Gem dat Gem doorgroeistenen aan beide zijden van de weg aan gaan brengen is er nog geen concreet plan;

Bij piek momenten, veel transport anders dan dakpannen en stenen zal Reimerswaal b.v. een tijdelijke snelheidsbeperking instellen 30km/u als ook een aantal passeerstroken aanleggen d.m.v. stalenrijplaten in de berm;
Tijdelijke aanrijdroute bouwverkeer voor vervolgfasen

  • Route over de Nieuwe Hovendijk is met WS en Gem besproken
  • Wij zijn van plan om dit in asfalt uit te voeren om omgeving zo te ontlasten als ook na realisatie om het asfalt dan te handhaven
  • WS is voor
  • Gem is nog niet direct mee, hecht veel waarde aan de klinkerbestrating aldaar en ziet asfalt niet als meerwaarde voor de omgeving
  • Voor als nog is er geen alternatieve route beschikbaar.

Asfalteren
Goed nieuws! In goed overleg met onze uitvoerende aannemers hebben we besloten om de (tijdelijke)bouwwegen van asfalt te voorzien. Niet alleen een pluspunt voor de voortgang van de bouw, ook de omgeving zal het voordeel ervaren. Zo blijven de omliggende wegen vrij van vervuiling doordat er niet over een modderige bouwweg wordt gereden. Wanneer het droog weer is zal er door de geasfalteerde bouwweg veel minder stof/ zand opwaaien.

Doordat er nog volop gebouwd wordt zijn de werkzaamheden rondom het asfalteren strak ingepland. Enerzijds willen we de overlast zo veel mogelijk beperken, anderzijds de voortgang niet onnodig te verstoren.
We gaan gedurende de weken 45 t/m 50 enkele malen een alternatieve route voor het bouwverkeer instellen. De toegang vanaf de Zeekraalstraat zal op bepaalde momenten gebruikt worden om het verkeer om te leiden.We zullen dit met uiterste zorg en veiligheid uitvoeren.
Het asfalteren betreft de eerste laag asfalt. Wanneer het gebied definitief woonrijp wordt gemaakt zal de bouwweg worden aangepast naar de definitieve breedtes én zal de toplaag worden aangebracht. Dit laatste zal in het voorjaar van 2018 plaats vinden.

Afsluiting toegang De Wandelaar
Tijdens de asfalteringswerkzaamheden zal de toegangsweg tussen De Vlier en De Wandelaar worden afgesloten,. Inmiddels is overeenstemming met Le Rivage bereikt om het verkeer (personenvervoer) via de inmiddels bekende calamiteitenroute te begeleiden.

De afvalinzameling voor de bewoners van De Vlier zal tijdelijk worden opgevangen door twee rolcontainers voor restafval die bij de afsluiting van de Wandelaar aan de zijde van De Vlier worden geplaatst. De afsluiting duurt vanaf donderdag 16 t/m vrijdag 24 november aanstaande. Vrijdag 24 november einde werkdag is de toegang weer open voor verkeer.
Wij danken u voor uw begrip.

Programma tot aan de kerstvakantie
Tijdens de kerst en rondom de jaarwisseling zal het rustig zijn: de bouwwerkzaamheden zullen gedurende twee weken (week 52-2017 en 1-2018) minimaal zijn of totaal stilliggen.

In de laatste weken van het jaar worden de eerste recreatiewoningen voorzien van dakbedekking en vangt in het eerste gedeelte de afbouw aan.
De Beach Houses op de kop van het project zullen in een vergevorderd stadium zijn,waarna daar de tuinafwerkingen en aanplantzal starten.
De lodges in het meest oostelijk deel zullen vanaf de eerste weken van het nieuwe jaar arriveren.

Ontwikkeling vervolgfase 
Op 27 juli jl. hebben wij bij de gemeente Sluis de omgevingsvergunning voor de eerste volgende fase ingediend (fase 2). Deze vergunning ziet toe op het bouw- en woonrijp maken van het gebied. Onlangs hebben we goedkeuring verkregen, waarop we de werkzaamheden in fase 2 zijn gestart.
In de komende periode worden de gronden gereed gemaakt voor verwerking, waarna de riolering en (tijdelijke)wegen worden aangelegd.

Heijmans Woningbouw heeft voor ons de omgevingsvergunning voor de woningen ingediend, deze vergunning verwachten we begin december van dit jaar verleend te krijgen.
De planning ziet er op toe dat we in de weken voor Pasen 2018 met de funderingswerkzaamheden starten.

De verkoop van de recreatieobjecten op Noordzee Beach Village verloopt zeer voorspoedig, dit heeft ons doen besluiten om met de ontwikkeling van het vervolg van ons plangebied te starten.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.