Nieuwsbrief November 2017

Om het park.

De bouwwerkzaamheden op het voormalige Roompotterrein vorderen sneller dan wij als buren hadden verwacht. Woningen schieten als paddenstoelen uit de grond, op dit moment worden bij de eerste woningen de pannen op het dak geplaatst. Aan de zeedijk waar vroeger het zwembad en de winkel lag zijn beach houses geplaatst op palen ,waardoor het aanzicht vanaf de zeedijk op het braakliggend terrein wat vriendelijker is geworden.

Op dit moment worden de wegen aangelegd op het terrein, deze zullen eind dit jaar worden geasfalteerd.(week 47)

Ons park is enkele dagen geconfronteerd met hinder welke voortkwam uit deze werkzaamheden. Voor graafwerkzaamheden aan de weg naar de wandelaar moest deze weg een paar dagen worden afgesloten en konden de bezoekers aan de daar gelegen camping uitsluitend via Rivage op hun  plaats komen. Dit vond plaats in de week van de herfstvakantie. Wij hebben Roompot er op gewezen, mochten dit soort situaties in de toekomst zich voordoen, wij als goede buren bereid zijn om samen te werken maar dat men beter moet communiceren en overleg moet hebben met het bestuur van onze CVE.

In november moet de weg naar de wandelaar geasfalteerd worden, dit zijn rustige weken zowel op ons park als op de camping. Het bestuur heeft dan ook toestemming gegeven om van donderdag 16-11 t/m vrijdag 24-11  met uitsluitend personenwagens, gebruik te maken van de doorgang naar de camping.

Bij WaterDunen komt nog een strandpaviljoen (het Killetje) dit is het laatste bouwwerk waar een vergunning voor is verstrekt op het strand en de duinen in het buitengebied. Ook de strandslaaphuisje mogen niet verder worden uitgebreid.

Breskens en badplaats Cadzand zijn in de kustvisie aangewezen als stedelijke gebieden en kunnen zelf bepalen wat er op het strand en in  de duinen gebeurd alhoewel ook hier zaken zijn gelimiteerd en zelfs teruggedraaid.

Bij de gemeente Sluis en de provincie loopt op dit moment een  project voor betere GSM verbindingen, vanaf de watertoren in Oostburg wordt een zender in Cadzand aangestraald.

Samen met België en enkele universiteiten loopt er een project voor mobiliteit in buiten stedelijke gebieden , gelijkwaardige projecten lopen er voor stedelijke gebieden in                 Nederland. Het betreft hier een test met elektrische wagentjes zonder chauffeur die mensen naar vooraf geplande bestemmingen brengen .

Wel zal het nog enkele jaren duren voor deze testen actueel worden.

 

West Zeeuws Vlaanderen

Ondanks het echte Hollandse zomerweer (lees matige vakantieweer) is men op West Zeeuws Vlaanderen tevreden over het aantal bezoekers. Opvallend is de opkomst van zowel Belgische als Nederlandse bezoekers op het voormalige schiereiland dat een natuurlijke binding met België heeft en in staat moet zijn Nederlandse recreanten een buitenland gevoel te geven.

Van collega parken vernamen wij dat boekingen steeds vroeger worden vastgelegd en de gemiddelde prijzen stijgend zijn. Kortom Zeeuws Vlaanderen is hot en leeft.

Op ons park

De herfst is ingevallen en dat geeft een kleurig gezicht ,gezien de gevarieerde begroeiing op ons park, de moeite waard ook in dit seizoen te komen  genieten op Le Rivage.

De herfst kent daarnaast ook zijn ongemakken, naast de herfstachtige weersomstandigheden, ook het vallend blad, dat in grote hoeveelheden ook dit jaar weer is gevallen.

Stephan Cornelis kan op korte termijn weer beginnen met de herfstopruiming, het opruimen van de gevallen bladeren en het wegknippen van zaken die in de weg zitten.

Het bestuur heeft inmiddels diverse gesprekken gevoerd met KWS, het bedrijf dat de komende jaren het onderhoud van de wegen gaat verzorgen. Op  24 november a.s. wordt een plan voor de komende 2 jaar gepresenteerd, waarin het hoogst noodzakelijke onderhoud zal worden uitgevoerd, hierin is ook verzocht om een alternatief voor de diepe straatkolken in een 2-tal straten op het park   Het bestuur en de commissie upgrading Le Rivage wil met dit plan niet alleen zorgen dat de wegen in goede staat zijn , de primaire doelstelling is, om  de wegen een langere levensduur te geven. Tijdens de komende algemene Leden vergadering (maart 2018) zal dit bedrijf aan alle eigenaren presenteren hoe e.e.a zal worden aangepakt.

Door de commissie Upgrading wordt op dit moment gewerkt aan een plan voor de randbegroeiing per straat , bovendien wordt nagedacht over een parkeervisie op het park De eerste investeringen in trampolines zijn door de bezoekers van Rivage dankbaar in gebruik genomen en worden goed gebruikt.

Woord van kritiek

Het is op dit moment bijna half november, niet alle eigenaren hebben op dit moment de parklasten 2017 betaald, dat is onverkwikkelijk en levert het bestuur en de commissie grote problemen op, omdat de vaste kosten maandelijks gewoon op de mat vallen en er dan niet altijd voldoende middelen tegenover staan, we kunnen dan niet investeren in noodzakelijk onderhoud en vernieuwing.

Wij roepen deze eigenaren dan ook dringend op de kosten voor de parklasten 2017 direct over te maken, bovendien ook de factuur voor 2018 nog voor eind december over te maken.

Bij het in gebreke blijven zijn we als bestuur genoodzaakt de factuur uit handen te geven en middels een kostenverhogende incasso de middelen binnen te halen.

We hopen en vertrouwen er op dat dit niet noodzakelijk zal zijn.

Hartelijke groet,

Jan van Ganzewinkel   j.vanganzewinkel@ziggo.nl  –  06-53165445

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.